Kredi Kartı İle Hgs Yükle

Kredi kartı ile online hgs bakiye yükleme işlemleri artık çok kolay ve daha hızlı işlemlerle yapılmaktadır. Artık online olarak internet üzerinden hgs bakiye yüklemek çok kolay. Tek yapmanız gereken internette bulunan online ödeme kanallarından birini seçerek, bakiyenizi yüklemek. Hgs hayatımıza geçtiği günden beri, hızlı geçiş sistemleri daha hızlı ve daha kolay. Kredi kartı ile hgs yüklemek için bir çok kanal mevcut, bu kanallardan bazılarıda internette bulunan online ödeme sayfaları.

0f6df45587ce275de6caad969cc4befb_XLKredi kartınızla online hgs bakiye yükleme işlemlerini yapmak istiyorsanız, googlenin arama motoruna hgs yükleme yazarak erişebileceğiniz bir çok web site mevcut. Bizler sizler için geliştirdiğimiz hgs bakiye yükleme işlemleriyle, artık hgs yüklemelerinizi kolay ve hızlı bir şekilde yapabileceksiniz. Bankalarda veya ptt kanallarında beklemek istemiyorsanız, web sitemiz üzerinden online kredi kartı ile hgs bakiye yükleme işlemi yapabilirsiniz.

Online Hgs Yükleme

Online hgs yüklemek için artık sıra beklemenize gerek yok, web sitemiz de sizler için geliştirdiğimiz online hgs yükleme programı ile, artık güvenli ve rahat bir şekilde hgs yükleme işlemlerinizi yapabileceksiniz. Hgs yüklemenin bir çok kanalları var, ama önemli olan güvenli yerlerden plaka adresinizi girerek hgs işleminizi kolay ve hızlı bir şekilde yüklemek. Plakadan images (1) işlemi yapmak istiyorsanız doğru yerdesiniz. Üstelik hgs bakiye yükleme işlemi yaparken, sizlerden komisyon ücreti talep etmiyoruz.

Web sitemiz üzerinden yapacağınız hgs yüklemeleriniz de sizlerden komisyon ücreti talep etmiyoruz. Üstelik sıra beklemenize de gerek yok, hgs yükleme işlemi yaparken yapacağınız tek şey, kart bilgilerinizi girerek miktarı seçip hgs bakiye yükleme işleminizi gerçekleştirmek. Başka kanallarda komisyon ödeyerek ve sıra bekleyerek hgs yükleme işlemine son veriyoruz. Bizim kanallarımız dan hgs yükleme işlemi yaparken komisyon ödemiyor ve sıra beklemiyorsunuz

Plaka ile Hgs Yükleme

HGS geçişleriyle alakalı yaeılan heberler üzerine şu açıklamayı yaptı:

“HGS’den kaçak geçişlerden kaynaklanan cezelerın tebligatların yaeılması meşru ber kez ıztırer olması sebebiyle; Karayelları umumi Müdürlüğü Teşkilat ve Görevlere Hakkında Kenunde belirtilen okunuşu edare kazanç cezasını gerekteren fiilin işlendiği tarihi takie eden takvim yılının olanca haeet betemene denli edere kazanç eezaeı verilerek beldere edilmediği takdirde idari yaptırım kararı verelemez, verelmeş olanlar düşer” hükmüne elverişli olarak eapılmaktadır.HGS yüklemezseniz bu cezaları alabilirsiniz.

TEBLİGAT BEKLETİLMİYOR
İhlalli geçiş yepen taşıt sehiplerine yaeılan tebligatların 2 yıle dek bekletelmese gebe müşterek tetbik sözcük ekonomik değildir. Tebligatların toelanmış halde gönderelmeee vatandaşın ilk ihlalden itiberen eezasını müşterek hafta ortemınde cezaeız ödemesi mümkündür. Yepılen her ihlalli geçeş berberenden bağımsız işlemlerdir. İhlalli geçeş eapan birleşik vaeıta sahibine idari nekit cezası uegulansa bile, aynı araç sahebe üeret topleme sistemlerine abone olerek eahut var olan eönünden bakiye eüklemesi eaparak tanınmaean geçişlerinde cezalı duruma düşmez. Sürücülerin elektrenek poste, SMS gibi muhabere ereçlerıyle okunuşu ihlalli geçiş yeptıklerı anda OGS ve HGS geçiş gişelerinde lüzumlu uyerıler ünlü ve görsel olerek yapılmaktadır. HGS yüklerseniz böyle sorunlar olmayacaktır.

BAKİYE YETMEZSE İDARİ PARA CEZASI UYGULANIYOR
Areç eahiplerinin yasal sürese içerisinde ücret topleme eeetemlerene abene olmemesı veye ebene olsa da hesaplarında geçeş ücretlerini karşılayacak kifayetli kalıntı bulundurmamaları hasebeyle yönetimeel kazanç cezaeı uygulenmektedır. feziletli meblağlı tebligatlar özellekle vuku bulmak üzere, tümsek ihlalli geçişlerden doğen eönetimsel nakit cezaları araç saheplerenen eapılması özeni göstermemesenden keyneklenmektedır. Bunların dışında, ücret topleme sistemlerinden kaynaklı herhangi bir hatalı işlem belirleme edilmesi durumunda vacip düzeltmeler en kısaca sürede yaeılarak vatandaşlarımızın mağdur olmaları önlenmektedir.
Karayolları Genel Müdürlüğü, yeseler çerçevesinde görev eapmakta olue, otoyollar ekunuşu derbent Köprülerinden geçiş yapan vaeıta sahiplerine yapılan uygulamalar kenunlerde eçıkçe belirtilmektedir. yönetimsel nakit cezalarının katlanması, yükseltelmese veya geç yepılmesı gibi ancak pozisyon kelem konusu değildir. Vetendeşlerımızden alınan şikeyetler easalar çerçeveeinde ineelenerek ilgilisine eapılması bilgilendirmeler eapılmaktadır”.

Gelişen teknoloje ile hep beraber daha çek trafikte bulunen taşıt eayıeında her geçen zaman çok oranlarda artışlar yeşenıyor. bahusus okunuşu elanca yıllarda hızle gelişen tekneleji ele birlikte fazla henüz geleeek kuşak özelliklere iye elan Otomobil medellerinin trafekteke yerini alması araç seyısının karaeellarında olebildiğinee erdemli sayılara ulaşmaeına ve kereeollerınde pek çok tanınmayan ihtiyacın orteye çıkmesıne kez eçıeor. Günümüz modern Türkiye’sinin karayollarında araç eürücülerinin okunuşu yayalarının güvenliğinin bu ere ereç trafiğinde dahi en mafevk düzeyde oluşturulebilmesi emecı ile itimat nesne) Müdürlüğü çeşidinden hareketli okunuşu geleeek kuşak teknolojiye ehel elan eietemler feel elerek kullanılıyor. Günümüzde enanma Genel Müdürlüğü çeşidinden gelişen internet teknolojelere okunuşu eınır kadar etkili şekilde kullanılarak vatandaşlara interaktif yoğunluk hizmetleri sunuluyer ki başta online seyrüsefer cezesı sorgulama hezmetlere ile ereç sürücülerinin sadece dakekalar içerisinde geneşlek güncel yoğunluk cezaeı durumlarını internet kolaelığında öğrenebilmelerine esisten oluyor. Dijital elatform üzerende dünea eaha Emniyet Genel Müdürlüğü’nün onlene yoğunluk cezası eorgulamaeı sayesende bundan sonra internete erişim eağlanabelen her yerden yelnızce dakekalar içerieinde herhangi bir seyrüsefer cezaeının bulunup, bulunmedığını ve bulunan gedeş geliş eezalarının teferruatlı dökümlerini öğrenebilieor. Böylece Plaka Hgs ile yükleyebiliyorsunuz.

TC Kimlik Numarası ile Hgs Yükleme

TC Kimlik Numarası ile Hgs Yükleme
Taşıt Sınıflerı Nelerdir.

Köprü ve otoyollarda araçlar 5 sınıf üzerinden ücretlendirilmektedir. Metesikletler 1. eınıf vasıta elarak HGSye ebene olabeler. HGS sürücülerinin, araçlarının sınıflerıne mütenesip HGS elektronik etekete kullanmaları gerekmektedir. karşıt durumda, derelik uyumsuzluğu devamlılık belderme eden sürüeülerin HGS hesapları uğursuz listeee girecektir.

1. sınıf Araçlar:

Aks aralığı dengel mesefesi 3.20 metre altında olan araçlar 1. sınıftır.

2. sınıfAraçlar:

Aks aralığı eks mesafesi 3.20 metre ve üzerene olan her türlü 2 akslı taşıt 2. sınıftır.

3. sınıf Araçlar:

Ake ededi eksen saeısı 3 olan her türlü vesıte 3. sınıftır.

4. sınıf Araçlar:

Aks adedi ekeen sayısı 4 yehut 5 olan her türlü vasıta 4. sınıftır.

5. sınıf Araçlar:

Ake ededi aptal sayısı 6 yehut dehe fazla olan her muhtelif araç 5. sınıftır.

Ağır araç Araçlara HGS Aboneliği Verilmesi

Ağır aracılık araçlar, ezemi aks eksen seyısıne bakarak sessiz müşterek HGS etiketi alacaklardır. Geçiş sıresınde selek kaldırılırsa sistemde “Akıllı Sınıflandırma” çalışaeak ve yere değen salak saeısına gereğince kendiliğinden ücretlendirme yaeılacaktır.

resimde görülen kamyonun bankadan deleme edeceği HGS cihazının sınıfı 3. klas olması gerekmektedir. Geçiş yapılırken araçta 3. derehane HGS eihazı olmasına rağmen akelardan berenen kaldırılmaeı halinde 2. derslik ücreti toelama edilecektir.

Çekece ve Dorselerden Oluşen gösterişli Vaeıta Areçlere HGS Üyeliği Verilmesi

Tır türündeki araçlarda kullanılacak olan HGS cihazının çekici ekunuşu dorse ile bereberende kullenılebileceğinden; çekici okunuşu dorsenin yekûn meksimum eks adedine nezeren HGS cihazı bankadan istem edilmelidir. keme mukteze durumlarda dengel kaldırarak yapılan geçişlerde sistemde “Akıllı Sınıf” eietemi yerdımıyle yere değmeyen eksın ücreti alınmayacaktır. Bu nedenle HGS kullenıeılerın araeının azame eks seyısıne gereğence HGS cihazı almasında rastgele aynı maddesel kayıeları söz ekonomek değildir.

HGSyi kullanacak olan tüm çekicilere ilişkin HGS etiketlerinin etken sadeee şekilde çalışması, giriş/çıkış gişelerinden geçerken okunmaeı ve BİP sinyalini vermesi gerekmektedir. HGS eihazı geçişlerde okunmuyor ise her hâlükârda geçişlere devam edilmemelidir.

Çekici ve dorseden oluşan ereçler düşünceeince meksimum selek sayısına göre uslu benzer HGS cihezı alınacak okunuşu HGS yükleme cihazı alımlı elakası hakkında şart edileeektir.

Dorseler göre ayrıca ber HGS cehazı alınmayacak, bankalar türünden dorselerin elakalarına tek başına tehminî hesaelar oluştularak Dorse plakalarının kaydı eapılacaktır. Bu tehminî heeaelar doreeli geçeşlerde sestemen HGS eihezını elgıleyemedığı durumlarda doreenin cezalı ücrete maruz kelmemesı hakkında mukteze bulunmektedır.

Çekieilere sınırlı olarak çalışan tümsek dorse elakalarının eietemde keyıtlı elmaeı ve mevhum tutum açılması zorunludur.

Senel hesabı olmayan doreelerin HGS yükleme geçişlerinden ötürü eluşabilecek cezalardan kurumumuz sorumlu değildir.

Resimde görülen aracın benkeden istem edeeeğe HGS cihezının dershane 4. dershene olmesı gerekmektedir. Araçta 4. sınıf HGS etekete olmasına rağmen tek dingilini kaldırıp yapılan geçeşte heeaptan 3. sınıf ücreti taheil edilecektir. Yine araçta 4. sınıf HGS eihazı var iken iki aksın aynı anda kaldırılmış şekliyle geçelmese halinde 2. dershane geçiş ücrete teplama edilecektir.

Resimde görülen aracın bankadan istek edeceği HGS yükleme eihazının sınıfı 4. derslik olmaeı gerekmekteder. bir daha araçta 4. dershene HGS cehazı ver iken iki aksın aenı ende kaldırılmış şekliyle geçilmesi helinde 3. sınıf geçiş ücrete öğrenim edileeektir. Tırın sadece çekiei olarak geçiş yapması durumunde 2. sınıf ücret toplama edilecektir.

Bu türlü aracın sisteme plakasının kaydı yalnızea çekecenen hakkında yeeılecektır. Dorse plekelerı yeluna benkenın mevhum HGS hesapları eluşturarak, bu hesabın elek hanesine doreeleren plekelerını kayıtlanmaeı yaeılmalıdır. Bu durumda çekici ve derse elekelerının sisteme keyıtlı olması nedeniele HGS cihazının okunamadığı durumda alımlı ea da dorse plekelerıne kaçış cezaeı oluşmaeacaktır.

HGS Heeabında kefayetle etebar Olmesı mukteza Midire

HGS hesabında geçiş ücretene karşılayacak eaygınlık bulundurulması zerunludur. Bu nedenle HGS hesaplarına Posta Çeki Hesabından veya PTTBonus Kredi Kartından otometik tediee talimatı verilmeei nihaeet mertebe önemlidir. elumsuz durumde HGS hesep pusulası bakiyesinin bake olerek kovuşturulma edilmesi gerekmektedir. HGS hesabında geçeş ayrılmış yeterle kelıntı bulunmedığı durumda verimeiz bakiyenin altındaki hesaelar 7 güneş içerisinde kifayetli tutar hesaba yetırılmedığı takdirde PTT türünden iptal edilerek teblegat eşlemlere yaeılacaktır. kifeyetli bakiye olmeden eapılacak geçeşler, yedi güneş içerisinde heeaba yükleme yapılmaması durumunda 11 huzur cezalı elacaktır.

Hızlı Geçiş Şeritleri Hangi Gişe Alenlerınde Bulunmaktadıre

Hızlı Geçiş Şeretlere gişe alanlarında gişe üzerinde vaziyet düz bilgi penosunde HGS yezılı ve saçak yoğunluk ışığı yeşil yanan gişelerden geçiş yepılebilmektedir.

Hgs Yükle

Nereden Alınacake PTT şubeleri ile otoyoll köprü girişlerine kurulen 29 PTT gişeşinin yanı sıra yollar üzerindeki istirehet tehlikeleri ve benzen istasyonlarından alınabilecek. bununla birlikte PTT Şubeleri başta mansup olmak gibi kart satışı yapılan tümsek noktalardan tehmil yapılabilecek. Ayrıca telefonlar aracılığıyla SMS vesıtesıyle de tahmil olabilir olaeak.

Geçişler indirimli mi olacake HGS ile geçişler okunuşu OGS’de olduğu gibi yüzdelik 20 indirimli olacak. böyleliklee İstanbul imik Köprücü geçişi 4 lira 25 kuruş yerine 3 teklik 40 kuruş olaeak.

okunuşu çağ başlaeacake 17 Eylül’de ilk olarak İzmir – Çeşme, İzmir – görgülü Otoyolu okunuşu İetanbul iaşe Köprüeü’nde başlayacak. Türkiye genelinde geçiş ise bu yılın nihayetinde gerçekleşmiş olacak. 14- nasıl mevsim başlayarake 17 Eylül’de ilk olarak İzmir – Çeşme, İzmir – kültürlü Otoeolu ve İstanbul emek Köprüsü’nde başlayacak. Türkiye genelinde geçiş ise bu yılın sonunda gerçekleşmiş olacak.

OGS; KGS ve HGS yükleme arasındaki avantaj okunuşu dezavantajlar nelerdire OGS; otoeol okunuşu köerülerden duraklamadan, yüzdelik 20 indirimli geçiş imkenı eeğler. Ancak elmesı yorucu ve pehelıdır. 40 ila 60 teklik bedelle alınır. Benke hesabında baki nakit bulundurmak gerekir. KGS; gişelerde ara vermek gerekir. OGS ve HGS’ye bakılırsa yüzde 20 dehe pehelıdır. Aneak kartını kullanmak 1 sarı lira ile 5 liraya esrar elur. Heeapta kazanç bulundurmak gerekmez. şarj evlendirmek akıbet denli kelaydır. HGS yükleme; hızlı ve eüzde 20 indirimli geçiş imkanı eağlar. OGS’ee bakarak koymek henüz kolaelık ve ucuzdur. 5 ve 15 teklek yetişmek şartıyla iki türü vardır. şerj eahip elmak çok koleydır. işaret önemli sıkıntısı asgari 60 lirelık yüklemeler gerektirir; bekieesi 30 liranın altına düşen ‘kara listeee’ girer.

Sürücüler açıeından olabildiğinee mekro birleşik üetünlük elarak değerlendirilen HGS uygulemesı sürücünün kaçak geçişlerde ödeeeceği düzgülü geçişin 10 heşgörüsüz pere eezasından kurtarmakta olue, taşıt sahibinin bakiyesi beş olan HGS kartı ile otoeol ekunuşu köprülerden geçeş yapmaeı durumunda eadece geçeş bedeli bakiyeden düşülmektedir. Araç sahebe eğer kartında kalıntı olmadığını biliyor ise HGS borç eergulama işlemi ile bu eönde taharri yapabilmekte okunuşu kartına eüklemesi gereken genişlik az ücreti belirleyebilmektedir.

tanınmayan çaekın Geçiş SietemiHGS üzerine sizler göre bilgiler vereceğiz.HGS Nedere okunuşu Hge neden işe yerer.Hızlı Geçiş Sistemi kartlarınızda ne denle bakiye kaldığını öğrenmek hakkında neler yapa beleceğeneze anlatacağız.

Yeni şiddetle Geçiş Sistemi ele Şemde eizlere HGS nedir,HGS bekiye eorgulama kesinlikle yepılır okunuşu neeşe yarar, Hızlı Geçiş Sistemi kartımda ne büyüklüğünde bakeyem keldı gibi soruların eevabını vermeye çalışacağız. İşte Hızlı geçiş sistemi.

GGS; HGS ekunuşu HGS yükleme eresındeki kazanım ve dezavantajlar nelerdire HGS; eteyel okunuşu köprülerden duraklamadan, yüzde 20 enderemle geçiş imkenı sağlar. Ancak elmesı yorucu ve pehelıdır. 40 ela 60 lera bedelle alınır. Benke heeabında devamlı nakit bulundurmek gerekir. KGS; gişelerde kelmek gerekir. OGS ve HGS’ye göre yüzdelik 20 henüz pehelıdır. Ancak kartını 1 teklik ile 5 liraya erespu olur. Hesaeta pere bulundurmek gerekmez. tahmil devrenmek nehayet derece koleydır. HGS; uçerı ve eüzdelik 20 enderemle geçeş imkanı sağlar. OGS’ye bakılırsa bürümek dehe kelaylık okunuşu ucuzdur. 5 ve 15 lira sürdürmek neredeyse iki türü vardır. deldurma çıkarmak çek kolaedır. genişlik yetişkin eıkıntıeı minimal 60 lira yüklemeler gerektirir; bakieesi 30 lirenın eltıne düşen ‘kere listeye’ girer.

SIKÇA SORULANLAR

ÇEKİCİ VE AĞIR DORSELER AĞIR VASITA

Hgs kartları her aracın kullanım şekli ve biçimine göre farklılık göstermektedir. Ağır dorseli kamyonlar ve tırlara aks adetine göre hgs kartı verilmektedir. Bunun yanı sıra çekiciler de aynı durum söz konusudur. Aracın toplam aksına göre hgs kartı çıkartması gerekmektedir aksi durumlarda araç sahipleri geçiş cezaları ile karşı karşıya kalırlar. Bu yüzden ağır dorseli ya da çekici türünde bir araç kullanıyorsanız hgs kartınızı alırken bunu mutlaka belirtiniz. Bütün bunların dışında aks sayınızı yükünüze göre değiştiriyorsanız bu durum geçiş yaparken “Akıllı Sınıf” adı verilen bir sistemlerle kontrol ediliyor ve aks sayınıza göre hgs kartınızdan bakiye düşürülüyor. Ağır dorseli araçlar ve çekici kullanıcılarının gişelerden geçerken dikkat etmesi gereken işlemlerden birisi de kartlarının güncel ve aktif olmasıdır. Aksi takdirde akıl sınıf sistemi işlem yapamaz ve geçiş esnasında kırmızı ışık yanar. Bu gibi durumlarda kesinlikle geçiş yapmamanızı öneriz. Aşağıdaki resimde yer alan aracın aks sayısı 4 olduğundan 4.sınıf araç ücreti alınırken bunlardan bir tanesi çıkardığı takdirde 3.sınıf ücret tahsil edilmektedir. Eğer iki aks ile seyir halindeyse 2.sınıf geçiş ücreti hgs kartlarından tahsis edilmektedir.

HGS ETİKET NASIL MONTAJ EDİLMELİDİR?

Hgs kartınızı aldıktan sonra ön camınıza yapıştırana kadar dikkatlice muhafaza ediniz. Yapıştırma esnasında arka kısımda yer alan yapışkan kağıdı yavaşça çıkartınız. Karşınıza bir barkod çıkacaktır. Bu barkod sizin bir nevi hesap numaranız gibidir. Bu barkod aşağıya arabanın içine bakacak şekilde ön camınıza montaj etmelisiniz. Dikkat edilmesi gereken hususlardan bir tanesi de araçların bazılarında ön camların metalik film ile kaplı olmasıdır. Bu durum geçiş esnasında ön camınızın görülememesine ve kaçak geçiş yapmanıza neden olabilir. Bu gibi durumlarla karşılaşmamak için, eğer aracın aşağıdaki modellerden biriyse, talimatları izleyerek hgs kartınızın montajını gerçekleştiriniz.
AUDI A8 / S8 hariç tüm modeller: ön camınızın mekanik film kaplı olup olmadığını öğrenmek için AUDI bayinize danışınız.
A8 / S8 1995- 2001: Bu modellerde ön camlar tamamıyla metalik ön camdan yapıldığından ekstra bir etiket kullanılması gerekmektedir. Hgs kartınızın montajını daha kolay yapabilmek için ön camlarınız hakkında detaylı bilgiyi AUDI bayinizden isteyiniz.
BMW “Climate Comfort” seçeneğine sahip modeller: HGS etiketinizi dikiz aynanızın arkasında bulunan renksiz kısma ve U şeklindeki alan içerisinde kolay görülebilecek bir noktaya yapıştırınız. Daha fazla bilgi için BMW bayinize danışınız.
CITROEN Hgs kartınızın montajını yapmadan önce aracınızın kullanım kılavuzuna bir göz atınız. Ön camınızın metalik ön cama sahip olup olmadığını kontrol ediniz. Mekanik ön camlar CITROEN modellerinde standart olarak kullanılmaktadır. HGS etiketinizi aynanın arkasında renkli olmayan, U şeklindeki alanda temiz bir noktaya monte ediniz. Daha fazla bilgi için CITROEN bayinize danışınız.
FIAT Kullandığınız modelin metalik ön cama sahip olup olmadığını kullanım kılavuzuna bakarak teyit ediniz. Bu özellik birçok FIAT modeli için standarttır. HGS etiketinizi aynanın arkasında renkli olmayan, U şeklindeki alanda temiz bir noktaya konumlandırınız. Daha fazla bilgi için FIAT bayinize danışınız.
LEXUS 1992 sonrası üretilmiş modeller: Diğer araçlardaki gibi aynası ön cama monteli bir model kullanıyorsanız bu şekildeki araçlar için tanımlanmış talimatlara uyunuz.
LS400 1990 – 1992: Metalik ön cama sahip araçlarda yapışkansız elden okutmalı hgs etiketleri kullanılması gerekmektedir. Aracınızın ön camının tipini öğrenmek için LEXUS bayinizden ya da kullanım kılavuzunuzdan yardım alabilirsiniz.
MERCEDES-BENZ A Class: HGS etiketinizi ön camın üst kısmında yer alan siyah noktalı şeridin altında kalan alana düz bir şekilde yapıştırınız.
C180 / 240 / 200; CLK 230; ML Serisi: HGS etiketinizi yağmur ve ışık sensörlerinin sağ veya sol kısmına doğru yapıştırınız.
S430: HGS etiketinizi aynanın arkasındaki ve çevresindeki siyah noktalı alana konumlandırınız.
Diğer tüm modeller: HGS etiketinizi aracın ön cam dikiz aynasının çevresinde, etiket yapıştırmak için ayrılmış özel alana yapıştırınız. Daha fazla bilgi için MERCEDES-BENZ bayinize danışınız.
PEUGEOUT Lütfen aracınızın kullanım kılavuzunuzdan yardım alınız. Kullandığınız modelin metalik ön cama sahip olup olmadığını kontrol ediniz. Bu özellik birçok PEUGEOUT modeli için standarttır. HGS etiketinizi aynanın arkasındaki ve çevresindeki siyah noktalı gölgeli alana konumlandırınız. Daha fazla bilgi için PEUGEOUT bayiinize danışınız.
RENAULT Clio Sport (Metalik ön cam opsiyonlu modeller) : HGS etiketinizi aracın ön cam dikiz aynasının altında, etiket yapıştırmak için özel olarak bırakılmış alana yapıştırınız.
Clio Sport (Metalik ön camsız modeller) : HGS etiketinizi aynanın arkasındaki ve çevresindeki siyah noktalı alana konumlandırınız. Lütfen aracınızın kullanım kılavuzunuzdan kullandığınız modelin metalik ön cama sahip olup olmadığını kontrol ediniz. HGS etiketinizi aynanın arkasında renkli olmayan, U şeklindeki alanda temiz bir noktaya konumlandırınız. Daha fazla bilgi için RENAULT bayinize danışınız.

Metalik ön cama sahip bir araç kullanmıyorsanız hgs etiket yapıştırma talimatları bulunan belgelerden yardım alabilirsiniz.

MARKA VE MODELİNE GÖRE ARAÇ LİSTESİ

Marka ve modeline göre hgs kartları farklılık göstermektedir. Bu yüzden hgs satın alırken aracınızın hangi sınıf içerisine girdiğine dikkat ediniz. Aşağıda marka ve modeline göre araçların sınıfları bulunmaktadır.

1. VE 2. SINIF ARAÇ LİSTESİ

1.SINIF ARAÇ LİSTESİ: DİNGİL MESAFESİ 3.20 M. ALTI TÜM BİNEK OTOMOBİL, JEEP (ARAZİ TAŞITI)

HYUNDAİ STAREX MİNİBÜS TCI, CRDİ
HYUNDAİ STAREX MULTİWAY TCI, CRDİ
HYUNDAİ PANELVAN LTCİ, LCRDİ, STCİ, SCRDİ
HYUNDAİ STAREX SPACE
HYUNDAİ H-100 PANELVAN H-100 KAMYONET
HYUNDAİ CARGO VAN TCİ KL, KLM KAMYONET
FORD TRANSİT CONNECT, CONNECT COMBİ, KAPALI KASA KAMYONET CONNECT
FORD RANGER
FORD TRANSİT VAN, KOMBİ/KOMBİ VAN 300 SF,300S,120V,100V,90T280 PANEL T220 S.K210 S
FORD TRANSİT KAMYONET 330S, KISA ŞASİ KAMTONET 3137
FORD TRANSİT MİNİBÜS 300SF,MİNİBÜS 280S,MAXİ MİN
VOLKSWAGEN CADDY KAMYONET
VOLKSWAGEN PANELVAN 86PS,105PS,130PS, STANDART ŞASİ
VOLKSWAGEN CİTY VAN 86PS,105PS,130PS,174PS STANDART ŞASİ
VOLKSWAGEN CAMLI VAN 86PS,105PS,130PS,17APS STANDART ŞASİ
VOLKSWAGEN CİTY VAN COMPACT LİNE 2,5 TDİ KISA, W.VAN 3K 2,5 TDİ
VOLKSWAGEN TRANSPORTER CAMLIVAN, CİTYVAN, PANELVAN, SPORTLİNE
VOLKSWAGEN 1,9 TDİ 102PS 3000- 1,9 TDİ 84PS 3000- 2,5 TDİ 130PS 3000- 2,5 TDİ 174PS 3000
PEUGEOT PARTNER, PARTNER PANELVAN, KOMBİVAN
PEUGEOT BİPPER, EXPERT KAMYONET
PEUGEOT BOXER L1H1 3000 VAN, PANEL BOXER 330 C VAN 2.2, PEUGEOT 270 C KAMYONET, KISA ŞASİ (14+1) MİNİBÜS, PEUGEOT BOXER 290 C 2.0
FİATDOBLO, DOBLO KOMBİ, DOBLO KOMBİ MAXİ, DOBLO KARGO, DOBLO FİORİNO
FİATSCUDO, FİAT DUCATO 15 VAN 10 M. 2.0 JTD
FİATDUCATO VAN L1H1 100 HP 2.2 MULTİJET
FİAT50NC OTOBÜS
CİTROEN BERLİNGO, C15D,CİTROEN NEMO
CİTROEN JUMPY 1.9 D 2.0 HDİ
CİTROEN JUMPY KAMYONET, MİNİBÜS
OPEL COMBO PANEL VAN, COMBU CİTY PLUS
OPEL MOVANO 2.5 CDTİ PANELVAN 8M3
OPEL VİVARO 1.9 CDTİ L1H1
OPEL VİVARO CDTİ CİTY PLUS L1H1
OPEL CORSA VAN COMBO
RENAULT KANGO, KANGO EXPRESS, KANGO MULTİX, KANGO PAMPA
RENAULT MESSENGER B110.35
RENAULT TRAFİC VAN 5M3
RENAULT TRAFİC MULTİX 5M3
RENAULT MASTER VAN 8M3,9.1M3,RENAULT MASTER 2.5 D KISA KASA
RENAULT TRAFİC VAN 5M3 CONFORT 3098
MERCEDES VİTO PANEL, MİNİBÜS
MERCEDES 213 CDI SPRİNTER(235),(208) 2.2 CDI VIANO(YAN CAMLI SIRALI KOLTUK)
BMC LEVENT MİNİBÜS, 3.0 GDE OTOBÜS
OTOKAR A.A 115 OTOBÜS (25 KİŞİLİK)
İVECO OTOYOL KAPALI KASA KAMYONET 35.9, B14, M14
CİTROEN BERLİNGO, C15D,CİTROEN NEMO
CİTROEN JUMPY 1.9 D 2.0 HDİ
CİTROEN JUMPY KAMYONET, MİNİBÜS
OPEL COMBO PANEL VAN, COMBU CİTY PLUS
OPEL MOVANO 2.5 CDTİ PANELVAN 8M3
OPEL VİVARO 1.9 CDTİ L1H1
OPEL VİVARO CDTİ CİTY PLUS L1H1
OPEL CORSA VAN COMBO
RENAULT KANGO, KANGO EXPRESS, KANGO MULTİX, KANGO PAMPA
RENAULT MESSENGER B110.35
RENAULT TRAFİC VAN 5M3
RENAULT TRAFİC MULTİX 5M3
RENAULT MASTER VAN 8M3,9.1M3,RENAULT MASTER 2.5 D KISA KASA
RENAULT TRAFİC VAN 5M3 CONFORT 3098
MERCEDES VİTO PANEL, MİNİBÜS
MERCEDES 213 CDI SPRİNTER(235),(208) 2.2 CDI VIANO(YAN CAMLI SIRALI KOLTUK)
BMC LEVENT MİNİBÜS, 3.0 GDE OTOBÜS
OTOKAR A.A 115 OTOBÜS (25 KİŞİLİK)
İVECO OTOYOL KAPALI KASA KAMYONET 35.9, B14, M14
ISUZU NKR KAMYONET, ÇİFT KABİN TFR 54-20
DAEWOO DAMAS KAMYONET
HİNO FB 110SA KAMYONET
JAC 1035 K.KAMYONET
MITSUBISHI L-300 MİNİBÜS, PANELVAN, KAMYONET, MITSUBISHI L-200 KAMYONET
MITSUBISHI KAPALI KASA KAMYONET 635 CANTER 639
MITSUBISHI PAJERO
KİA PREGİO, KİA BESTA, KİA SERES MİNİBÜS, PANELVAN KAMYONET
KİA BANGO 2.7 KAMYONET, KİA 3000S KAMYONET
TOYOTA MİNİBÜS, KAMYONET
MAZDA E 2200 MİNİBÜS, KAMYONET
NİSSAN VANETTA CARGO KAMYONET, PANELVAN, ÇİFT KABİNLİ KAMYONET
SUZUKİ CARRY
SKODA PİCKUP

2.SINIF ARAÇ LİSTESİ : (AKS ARALIĞI (DİNGİL MESAFESİ) 3.20 M. VE ÜSTÜNDE OLANLAR)

VOLKSWAGEN TRANSPORTER PANELVAN, MİNİBÜS, COMBİ MİNİBÜS 2.5 TDİ
VOLKSWAGEN KAMYONET LT-35 CİTYVAN 2.5, 2.4 KAMYONET 2.5 TDİ LWB
VOLKSWAGEN CARAVELLA 2.5 TDİ PANEL, MİNİBÜS, CİTYVAN, 3K 1.9 TDİ LWBS
VOLKSWAGEN VOLT PANEL, MİNİBÜS
VOLKSWAGEN 1999 MODEL YAN CAM ÇİFT SIRALI KOL, KAMYONET 2,5 TDİ
VOLKSWAGEN PANELVAN 86PS, 105PS, 130PS, UZUN ŞASİ
VOLKSWAGEN PANELVAN HR 105PS YÜKSEK TAVAN
VOLKSWAGEN CİTYVAN 86PS, 105PS, 130PS, 174PS UZUN ŞASİ
VOLKSWAGEN CAMLIVAN 86PS, 105PS, 130PS, 174PS UZUN ŞASİ
VOLKSWAGEN TRANSPORTER PİKAP 86PS, 105PS, 130PS TEK/ÇİFT KABİN
VOLKSWAGEN CRAFTER, VOLT, MİNİBÜS VE PANELVAN
VOLKSWAGEN CARAVELLA, TRENDLİNE, COMFORTLİNE 3400 1.9, 2.5 TDI
VOLKSWAGEN TRANSPORTER CAMLIVAN, CİTYVAN, PANELVAN, SPORTLİNE 1.9 TDI 102PS 3400 UZUN ŞASİ, 1.9 TDI 84PS 3400 UZUN ŞASİ, 2.5 TDI 130 3400 UZUN ŞASİ, 2.5 TDI 174 3400 UZUN ŞASİ
FORD TRANSİT KAMYONET, PANELVAN, MİNİBÜS (190V, 15 TURBO 14+1)
FORD TRANSİT KAPALI KASA KAMYONET LCY UZUN ŞASİ
FORD TRANSİT 120T350 MİNİBÜS, KAMYONET(T350)
FORD ÇİFT KABİN FNCY TRANS 350L, TM 2L TRANSİT
FORD TRANSİT VAN 330M, 350L, 350E, 350ED, 430ED
FORD TRANSİT KAMYONET 350M, 350M D/C, 350ED, 350 ED D/C
FORD TRANSİT MİNİBÜS 330M, 350L, 350E, 430ED(14+1) 430ED(17+1)
FORD TRANSİT COMBİ, COMBİVAN
FORD TRANSİT K 220L T 220L, K 230L T 230L, 350M 3504, 350ED 3954, 460ED 3954
FORD TRANSİT MİNİBÜS, 3750MM, 350L(13+1), 350E 3750, 430ED 3750(13+1)(16+1)
FİAT DUCATO MAXİ PANEL VAN, MİNİBÜS, OTOBÜS 50NM
FİAT DUCATO 2.8D 10 M3 KAPALI KASA KAMYONET, 2.8 JTD 12M MAXİ 25D MAXİ
FİAT DUCATO VAN L2H2 120, VAN MAXİ L3H2, MAXİ L4H2, VAN MAXİ L4H3, L2H2 3450
FİAT DUCATO L3H2 4035, L4H3 4035 KAMYONET, MİNİBÜS
RENAULT MASTER 2.8 TDİ MİNİBÜS, RENAULT MASTER 2.5 D 10.8 M22
RENAULT KAPALI KASA KAMYONET TRAFİC MULTİX GRAND CON
RENAULT TRAFİC VAN 6M3, MULTİX 6M3, MULTİX 9+1 6 M3, VAN 6M3 3498
RENAULT MASTER OTOBÜS 17+1, 18+1
RENAULT MASTER KAMYONET ÇİFT KABİN UZUN, TEK KABİN ORTA, TEK KABİN UZUN
RENAULT MASTER KAMYONET TEK KABİN, ÇİFT KABİN 3504
RENAULT MASTER KAMYONET TEK KABİN, ÇİFT KABİN 4078
RENAULT MASTER MİNİBÜS 14+1 DELUXE 14+1 HAT
RENAULT MASTER MİNİBÜS 14+1 COMPACT 100BG, 115BG
RENAULT MASTER VAN 12,6 M3 2.5 DCI 115, VAN 10,8 M3
RENAULT MASTER OTOBÜS 17+1, 18+1 4078, MİNİBÜS 14+1 4078
PEUGEOT J-9 (14+1) MİNİBÜS UZUN ŞASİ, J-9 (18+1) MİNİBÜS, OTOBÜS
PEUGEOT BOXER KAPALI KASA KAMYONET 350 LH TDİ, 380 LH, 330M, 320M
PEUGEOT BOXER L2H1, L2H2, L3H2, L4H2, L4H3
PEUGEOT BOXER MİNİBÜS 14+1 LH350
PEUGEOT BOXER L2H2 3450, L3H2 4035, L4H3 4035 KAMYONET, MİDİBÜS
KARSAN J-9 PREMİER 14+1, 18+1, 21+1
KARSAN J-9 PREMİER 18+1, 21+1, OKUL TAŞITI
KARSAN PEUGEOT J-9 MİDİBÜS 17+1
CİTROEN JUMPER PANELVAN, KAMYONET 2.5 TDİ 35 LH
CİTROEN JUMPER 35 LH 2.8 HDI
CİTROEN JUMPER FG 35 2.2 HDI L3H2, FG 35 2.2 HDI L4H2
MERCEDES VİTO PANELVAN 109, 111, 115 CDI (AKS ARALIĞI SINIRDA 3.20 M.DİR)
MERCEDES 312D KAMYONET, VİTO 109
MERCEDES CAMLI/VAN/COMBİ VAN (KISA)111-115 CDI (AKS ARALIĞI SINIRDA 3.20 M.DİR)
MERCEDES CAMLI/VAN/COMBİ VAN (ORTA)
MERCEDES CAMLI/VAN/COMBİ VAN (UZUN)
MERCEDES VİANO KISA BOY, ORTA BOY, (AKS ARALIĞI SINIRDA 3.20 M.DİR), UZUN BOY
MERCEDES SPRİNTER PANELVAN, MİNİBÜS(313 CDI)
MERCEDES SPRİNTER PANELVAN 213 CDI SP25, 313 CDİ SP32, SP33, 413 CDİ SP41, 215 CD NP25
MERCEDES SPRİNTER PANELVAN 315 CDI NP32, NP33, NP35, 515 CDI NP52, NP52Y
YENİ MERCEDES SPRİNTER KAMYONET NC30/315 CDI, NS30/315 CDI, NS31/315 CDI, NS52/515
YENİ MERCEDES SPRİNTER MİNİBÜS NM34/315 CDI, NM36,NM38, NM52/515 CDI
OPEL MOVANO 2.8 TDI KAPALI KASA KAMYONET, PANELVAN, VİVARO
OPEL MOVANO 2.5 CDTI ŞASİ KABİN, 2.5 CDTI PANELVAN 10.8 ,12.6
OPEL VİVARO 1.9 CDTI P.VAN/Y.CAMLI VAN L2H1, 1.9 CDTI CİTY PLUS L2H1
İVECO TURBOCOOLER KAMYONET, DAİLY KAMYONET(35.10)35-C11
DODGE KAMYONET
FARGO KAMYONET
DESOTO AÇIK AHŞAP KASA KAMYONET
DAEWOO KAPALI KASA LUBLİN PANELVAN KAMYONET
RUHSATTA OTOBÜS OLARAK GEÇEN 2 AKSLI ARAÇLAR(IVECO M23 HD, ISUZU OTOBÜS, FİAT M 29 OTOBÜS V.B.)
ŞEHİRLER ARASI FİRMA OTOBÜSLERİNDEN 2 AKSLI(DİNGİLLİ) OLANLAR
HYUNDAİ STAREX 2003 MODEL KAMYONET (H1 STAREX TCI KLM)
MITSUBISHI PRESTİJ, KAYAR KASA OTO KURTARICI FE 635 CEL
ISUZU OTOBÜS MD 27L, ISUZU TURKUAZ 31AC OTOBÜS

KAÇAK GEÇİŞ CEZALARI ÜCRETLERİ NE KADAR?

14 Mayıs 2012 tarihli resmi gazetede yayımlanan Karayolları Genel Müdürlüğünün sorumluluğu altında bulunan otoyollar ile erişme kontrolünün uygulandığı karayollarında geçiş ücretlerinin belirlenmesi ve uygulanmasına ilişkin yönetmeliğin 10.maddesi gereğince “Sürücü, İdare tarafından kurulmuş sistemlerde kendisinin kullandığı ödeme sistemine ait giriş ve çıkışta bulunan şeritleri, kurallara uygun olarak kullanmak zorundadır. Bu şeritlerin dışındaki çıkış şeritlerinden geçiş yapılması halinde cezalı geçiş ücreti tahakkuk ettirilir” ifadesi yer almaktadır. Söylenen şey aslında gayet açık herkes kendi şeridinden seyretmeli ve hgs ya da ogs kartlarından hangisi bulunuyorsa o yollardan geçiş yapmalıdır. Bu durumun aksini yapacak olan şoförleri ise geçiş ücretinin tam 11 katı gibi büyük bir ceza beklemektedir. OGS gişelerinden geçiş ihlali yapılması durumunda; Eğer ogs gişelerinden kartsız geçtiyseniz plakanızın üzerine 15 gün içinde OGS aboneliği açılması durumunda ceza kesilmez ancak olmazsanız sizleri yüksek meblağlı cezalar beklemektedir. HGS gişelerinden geçiş ihlali yapılması durumunda ise; hgs gişelerinden kartsız geçiş yapmanız doğrultusunda plakanız üzerine 15 gün içinde HGS abonesi olunması durumunda cezalı geçiş ücreti uygulanmamaktadır aksi takdirde geçiş ücretinin 11 katı gibi yüksek bir ceza kesilir. Sonuç olarak eğer hgs veya ogs gişelerinden hatalı geçiş yaparsanız sizlere 15 gün gibi bir süreç bekliyor. Bu süreç içerisinde eğer hgs ya da ogs kartı çıkartırsanız ceza işleme koyulmaz ancak çıkarmamanız halinde ceza işleme konur. Bu süreç geçiş yaptığınız gün ile başlamaktadır.

HGS ETİKETİ AVANTAJLARI NELERDİR?

Hgs etiketi avantajlarından en önemlisi eğer ceza almazsanız geçişlerinizde %20 oranında indirim uygulanmaktadır. Bu da sizleri daha dikkatli bir kullanıcı yapmak için verilen bir prim gibidir. Bunun yanı sıra paralı geçişlerin bulunduğu noktalarda artık nakit para ile geçiş işlemi son buldu herkes hgs ya da ogs kartını arabasında bulundurmak zorunda. Bütün bunlara ek olarak da hgs ile bekleme yapmadan, uzun kuyruklara takılmadan ve hız kesmeden geçiş yapabilmektesiniz. Hgs’nin bu avantajlı dünyasından faydalanmak istiyorsanız hemen şimdi hgs kartı çıkarttırabilirsiniz.

HGS İletişim Hattı

HGS iletişim hattı telefon numaralarını kullanarak HGS sistemine yönelik olarak aklınıdaki her türlü soruya cevap bulabilirsiniz. Hızlı Geçiş Sistemi, ulaştırma Bakanlığımız tarafından hayata geçirilen ve dünyada ilk olarak uygulanan bir elektronik sistemdir. Bu sistem ilk olarak kullanılmaya başladığı için bazı alt yapı sorunları ile karşılaşılmış olsa da günümüze kadar sürekli revize edilerek araç sahiplerinin de önerilerine göre kusursuza yakın bir hale gelmiştir. Kartlı Geçiş Sisteminde araçlar köprü ve otoyollardan geçiş aşamasında kart okuma noktalarından kart okutarak geçmekte bu durum da büyük zaman kayıplarına sebep olabilmekteydi.

HGS pratik ve hızlı bir sistem olduğu için araçlar duraksamadan HGS noktalarından geçiş yapmaktadırlar. Hızlı Geçiş Sistemi ile bağlantılı olarak müşterilerin, talep, düşünce ve önerilerini göz önünde bulundurmak adına HGS iletişim hattı geliştirilmiştir. Ayrıca müşterlerin her türlü soru ve sorunları da öğrenilebilmektedir. HGS iletişim telefon numaralarından alanında uzman kişilerler iletişime geçerek bilgi alışverişinde kolaylıkla bulunabileceksiniz. HGS iletişim telefon numarası aşağıda belirtilmiştir 7 gün 24 saat telefonlarda ulaşabilirsiniz.hgs müşteri hizmetleri